TUKUMA NOVADA INTERNĀTPAMATSKOLA

SKOLAS  RAKSTUROJUMS

Tukuma internātskola dibināta 1972. gadā.

Skolas juridiskā adrese: Tukums, Raudas iela 6.

Skolā mācās skolēni no Tukuma pilsētas un no apkārtējiem novadiem.

Tukuma internātpamatskola īsteno 5 licencētas izglītības programmas.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem - kods 21015811.   

/ Licence Nr. V-626, izdota 2009. gada 16. novembrī /

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - kods 21015911.                                                      

/ Licence Nr. V-626, izdota 2009. gada 16. novembrī /

Profesionālās pamatizglītības programma "Kokizstrādājumu izgatavošana";  kvalifikācija - galdnieka palīgs.                                        

/ Licence Nr. PG 1513, izdota 2008. gada 22. maijā /

Profesionālās pamatizglītības programma "Mājturība";  

kvalifikācija - mājkalpotājs.                      

/ Licence Nr. PG 1533, izdota 2008. gada 17. jūnijā /

Profesionālās pamatizglītības programma "Ēdināšanas pakalpojumi";  kvalifikācija - konditora palīgs.                                   
/ Licence Nr. P 6419, izdota 2012. gada 19. jūnijā /


Tukuma internātpamatskolas pašvērtējumu: Lejupielādēt šeitKONDITORA PALĪGA PROFESIJA

Mūsu skolā ir iespējams divos gados apgūt konditora palīga profesiju.

Skolā uzņem skolēnus, kuri ieguvuši speciālās pamatizglītības beigšanas apliecību. 

Pēc arodklases beigšanas absolventi iegūst apliecību par profesionālo pamatizglītību - konditora palīgs, pirmo profesionālās kvalifikācijas līmeni. „Profesija- Konditora palīgs”, iepazīstina ar iespēju apgūt šo profesiju Tukuma internātpamatskolā

TELPAS

Datorapmācības pulciņš


datorapmācības pulciņš

Instrumentālais ansamblis


instrumentālais ansamblis

Remontdarbi


remontdarbi

Matemātika 


matemātika

Galdniecības darbi


galdniecības darbi

Bibliotēka


Biblioteka

Konditoru klase


TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLA

Mājturības kabinets


TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLA 1

Mājturības kabinets


TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLA 2

Medmāsas kabinets


TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLA 3