Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Izteiksmīgās runas konkurss “Valodiņa 2019”

15.02.2019 – Lažas speciālajā internātpamatskolā notika speciālo skolu skolēnu izteiksmīgās runas konkurss “Valodiņa”. Katram konkursa dalībniekam bija jāsagatavo viens dzejas darbs. No Tukuma novada internātpamatskolas konkursā piedalījās labākie daiļrunātāji: Andra Mašina, Angelika Joniņa, Madara Rasmuse un Evelīna Jauce. Skolēnu sniegumu vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija skatuves mākslinieki, aktieri, kultūras darbinieki un pedagogi.

Dalībnieki bija sapulcējušies no Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra, Purmsātu speciālās internātpamatskolas, Dzērves pamatskolas, Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas, Pamūšas speciālās internātpamatskolas, Aizputes pagasta pamatskolas, Aizputes vidusskolas, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas, Kalnsētas speciālās internātpamatskolas, Stiklu internātpamatskolas, Ata Kronvalda Durbes pamatskolas, Upesgrīvas internātpamatskolas, Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra, Zirņu pamatskolas, Vaiņodes vidusskolas, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra un Lažas speciālās intemātpamatskolas.

Atpakaļ