Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Dāvinot prieku citiem, arī paša sirds priecājas

14.02.2019 – Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Karlsons” bērni un darbinieki sagaidīja ciemos savus lielos draugus no Tukuma novada internātpamatskolas – puišus, kuri spēj ar savām rokām uzburt pašas skaistākās dāvanas. Darbmācības skolotāja Kārļa Šeiniņa vadībā Ailands Stefans, Didzis Tomsons, Kristaps Mročko, Endijs Višņevskis, Lauris Legzdiņš, Elants Pidze un Tomass Kozulis bija pagatavojuši  25 dāvanas – didaktiskās spēles, kuras varēs izmantot rotaļnodarbībās, vingrinot pirkstiņu veiklību un mācoties burtus. Zēni spēļu pagatavošanā izmantojuši 780 skrūves. Paši frēzējuši, slīpējuši, līmējuši.  Pateicībā par draudzību, kas ilgst jau septīto gadu, PII “Karlsons” bērni saviem lielajiem draugiem bija sarūpējuši skaistu koncertu, kurā dziedāja, dejoja un kopā ar draugiem gāja rotaļās.

Publikācija “NEATKARĪGĀS TUKUMA ZIŅAS”

Atpakaļ