Projektu nedēļas noslēgums

22.02.2019 – noslēdzās projektu nedēļa Tukuma novada internātpamatskolā. Čaklā un radošā darbā, ekskursijās, aptaujās un pētījumos bija aizvadītas četras projektu dienas un pienācis laiks atrādīt veikumu. Projektu tēmas bija izvēlētas ļoti dažādas un noslēguma pasākumā varēja vērot gan izstādes ar zīmējumiem, gan darinājumiem no māla un papīra, gan prezentācijas, paraugdemonstrējumus, piedalīties gadskārtu rotaļās un pat degustēt produktus, kuros meklēta “skolas garša”.

1.klase pētīja Latvijas kokus. Vispamatīgāk tika izpētīts ozols un kastaņa. Pētītas lapas, ziedi un augļi. Izstādē bija apskatāmi zīmēti, aplicēti, krāsoti un veidoti koki.

2.klases projekta tēma “Pasaka, pasaciņa”. Projekta laikā pasakas tika ilustrētas, sacerētas, veidoti maketi un zīmētas pasaku filmas.

3.a, 3.b un 4. klases projektu tēma – “Latviešu gadskārtu svētki un tradīcijas”. Izstādē bija apskatāmi svētku dekori, maskas, spēles, apsveikumi un apraksti, kuros izpētītas svētku tradīcijas. Noslēguma pasākumā visi tika aicināti piedalīties dažādās gadskārtu rotaļās.

5.a klase bija izpētījusi latviešu tautas dziesmas dažādos gadalaikos un izstādē bija apskatāmas tautas dziesmu ilustrācijas.

5.b klase pētīja krāsu daudzveidību dabā un ikdienā. Izstādē bija redzami dažādi eksperimenti ar krāsām – gan uz papīra, gan smiltīs.

“C” klašu izvēlētā tēma bija “Automašīnas”. Projekta laikā tika liktas puzles, spēlētas spēles, kopā ar vecākiem veidotas mīļāko mašīnu attēlu galerijas un pat ceptas piparkūku mašīnas.

6. un 7. klases tēma “Dzīvnieku daudzveidība”. Lai ar to iepazītos, skolēni devās uz Dabas muzeju Rīgā, uz briežu dārzu, uz lauku sētu “Indāni” un uz Tukuma dzīvnieku patversmi. Patversmē dzīvojošajiem kaķīšiem skolēni gatavoja kaķu gultiņas. Noslēguma prezentācijā pārējos skolēnus gaidīja interesanti pārbaudījumi!

9.a un 9.b klases projekts saistījās ar nākotnes profesijas izvēli. Projekta laikā tika apmeklēti Tukuma uzņēmumi Skonto Plan Ltd, SIA, CSK STEEL, SIA ,,Daiļrade koks” un LINDSTROM PRODEM, SIA. Skolēni veica aptaujas 7. – 9. klašu skolēnu un kursu audzēkņu vidū, kā arī aptaujāja skolas darbiniekus un skolotājus. Noslēguma pasākumā tika prezentēti aptauju rezultāti un pārējiem skolēniem bija konkurss, kurā pēc atraktīviem demonstrējumiem bija jāatpazīst kāds profesijas pārstāvis.

Arodkursu audzēkņu izvēlētā tēma bija “Latvijas pilsētas”. Projekta laikā skolēni apceļoja Tukumam tuvākās pilsētas – Saldu, Talsus, Dobeli un Jelgavu. Pilsētās jaunieši ciemojās Tūrisma informācijas centros, lai uzzinātu interesantākos apskates objektus, viesojās pilsētās esošajās ražotnēs, kas saistās ar izvēlēto profesiju un meklēja katras pilsētas “garšu”. Visus iespaidus saliekot kopā, konditori bija izveidojuši gardumus ar “skolas garšu”, kurus piedāvāja nobaudīt visiem klātesošajiem.

Skolēni atzina, ka projektu nedēļa ir bijusi ļoti interesanta un vērtīga un vēlētos, lai projektu dienas būtu vairāk.

Atpakaļ