Profesionālās pilnveides seminārs

06.03.2019 – . skolā notika skolotāju profesionālās pilnveides seminārs “Personības, uzvedības, uzmanības, hiperaktivitātes, autisma un vardarbības neiro-bio-psiholoģiskie pamati“ par šādām tēmām:

  • Personības un uzvedības attīstības neirobioloģiskie pamati
  • Vardarbības neiro-bio-psiholoģiskie pamati
  • Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma neiro-bioloģiskie pamati
  • Autisma neirobioloģija
  • Mācīšanās, atmiņa un uzmanība – neirobioloģiskie pamati
  • Atbalsta modeļi iekļaujošo programmu skolēniem svešvalodas stundās
  • IKT rīku izmantošana piemērotas mācību formas izvēlei un atgriezeniskās saites nodrošināšanai.
  • Lektores: S.Vestermane, D.Miška, A.Leitāne, L.Otto.
  • Seminārā piedalījās 68 dalībnieki no Tukuma un Engures novadu pirmsskolām, pamatskolām un vidusskolām.
Atpakaļ