Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Talka

27.04.2019 –  visā Latvijā Lielā talka! Tukuma novada internātpamatskolas skolēni un darbinieki gadu no gada ir aktīvi talkas dalībnieki un šo sestdien katrs čakli talkos savās mājās. “Lamiņu muižas” parks un skolas apkārtne jau tika posta vairākas nedēļas un nu tikai jāgaida, kad daba sazaļos un skaisti sakoptā, veselīgā un drošā skolas vide priecēs skolēnus, darbiniekus un viesus! Taču 26.aprīlī Tukuma skolas telpu un apkārtnes sakopšanā piedalījās “C” un 1.-4. klašu skolēni savu audzinātāju vadībā, bet 5.-9.klašu un kursu skolēni ar saviem skolotājiem devās sakopt Pavārkalnu un tā apkārtni. Darbs ritēja raiti, jo visi strādāja ļoti centīgi un atbildīgi. Pēc talkas visiem bija liels gandarījums par to, ka skaistā tukumnieku atpūtas vieta ir tīra un sakopta.

Atpakaļ