Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

“Sadancis – 2019”

17.04.2019 –  Stiklu internātpamatskolā notika Kurzemes novada speciālo skolu deju festivāls “Sadancis – 2019”. Festivālā piedalījās arī mūsu skolas 5. – 9. klašu dejotāji. Dejotāji bija sagatavojuši tautas dejas “Audējiņas” un “Vilciņš zaķi aicināja”. Meitenes vēl festivālam bija sagatavojušas mūsdienu deju “Mazo raganiņu sabats”. Festivāla dalībniekiem ļoti patika mūsu dejotāju uzstāšanās un pasākuma noslēgumā visi saņēma balvas un pateicības rakstus skolai. Paldies par ieguldīto darbu čaklajiem dejotājiem un deju skolotājai Tamārai Balodei.