Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Tukuma novada skolēnu un pedagogu apbalvošanas pasākums

31.05.2019. –  Tukuma pilsētas Kultūras namā Tukuma novada Izglītības pārvalde rīkoja svinīgu pieņemšanu pie Tukuma novada Domes priekšsēdētāja – Tukuma novada skolēnu un pedagogu apbalvošanas pasākumu.
Svinīgajā pasākumā tika apbalvoti skolēni un viņu pedagogi par sasniegumiem valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un skolēnu izcilām sekmēm mācībās, absolvējot pamatskolu un vidusskolu, 2018./ 2019. mācību gadā.
Arī Tukuma novada internātpamatskolas skolēni: Modris Cibuļskis, Agris Krailo, Ralfs Rainers Bergmanis un viņu skolotāja Sarmīte Balode saņēma apbalvojumus par panākumiem speciālo skolu Informātikas olimpiādē. Sveicam viņus!