Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu parlamentu pārstāvju tikšanās

28.11.2019 – Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu parlamentu pārstāvji viesojās mūsu skolā. Tikšanās sākās ar Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciālista Sanda Ozoliņa un skolas direktores Silvas Freimanes uzrunām jauniešiem. Tad sekoja iepazīšanās aktivitātes un parlamentāriešu mājas darbu prezentēšana. Jaunieši dalījās ar pieredzi savas pārstāvētās skolas pašpārvaldes darbā, apmainījās ar idejām un viedokļiem par to, kā turpmāk visiem kopā sadarboties un aktivizēt skolēnu parlamenta darbu. Radošā diena noslēdzās ar ekskursiju pa skolu un Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu parlamentu tīkla vadītāju vēlēšanām.

Atpakaļ