Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

48.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss „LIDICE 2020”

10.02.2020. Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par STARPTAUTISKO AUGU AIZSARDZĪBAS GADU. Konkursa LIDICE 2020 mērķis ir veicināt veselīgas ekosistēmas kā ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu. Atsaucoties ANO aicinājumam, 48.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei – konkursam tiek piedāvāta tēma “AINAVA”.

Tukuma novada speciālās izglītības iestādes vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņi aktīvi piedalījās konkursa darbu gatavošanā. Konkursa 1.kārtai novadā tika iesniegti 8 labākie darbi. Tos sagatavot bija palīdzējušas skolotājas Egita Dumbre, Liene Norniece un Inga Noreika. No iesniegtajiem darbiem atzinību saņēma Raimonda Celma gatavotais darbs “Krūms” un Vinetas Zvirgzdiņas darbs “Jūra”. Šie darbi piedalījās konkursa 2.kārtā valsts līmenī Rīgā. Pārējie konkursa dalībnieki saņēma Tukuma novada Izglītības pārvaldes pateicības.

No 23.janvāra līdz 10.februārim apskatāma 48.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “LIDICE 2020” laureātu darbu izstāde Rīgā. Konkursam tika iesūtīti 1321 darbi no 54 Latvijas novadiem. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 230 darbi un to vidū ir arī mūsu skolas skolnieces Vinetas Zvirgzdiņas darbs “Jūra”.

Laureātu apbalvošana notiks 2020.gada 10.februārī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3.

Konkursa trešā – noslēguma kārta paredzēta Čehijā.

Lepojamies ar Vinetas un viņas skolotājas Egitas Dumbres panākumiem.

Atpakaļ