Pieteikšanās bērnu ēdināšanas pabalstam

Labdien!

Tukuma novada Domes deputāti 3.aprīļa ārkārtas sēdē nolēma piešķirt 15,00 EUR lielu vienreizēju pabalstu bērnu ēdināšanai uz izsludināto ārkārtējās situācijas laiku no 13.marta līdz 14.aprīlim (vairāk informācijas skatīt interneta mājas lapā: https://tukums.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=9440 ).

Iesniedzot iesniegumu, varēs saņemt pabalstu par bērnu vecumā no 18 mēnešu līdz 19 gadu vecumam, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu pabalstu, VECĀKS (bērna likumiskais pārstāvis) līdz 2020.gada 14.aprīlim var iesniegt iesniegumu vienā no veidiem:

  • Skolā (Raudas ielā 6, Tukumā) – š.g. 7., 8., 9., 14.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 13.00
  • E-klases pastā (pieslēdzoties kā vecākam/likumiskajam pārstāvim) un atbildot uz nosūtīto vēstuli

Iesniegumi tiek pieņemti līdz 2020.gada 14.aprīļa plkst. 23.59.

Iesniegumu var iesniegt par visiem ģimenē esošajiem bērniem, iesniedzot to iestādē, kurā mācās vecākais no bērniem.

Pabalstu izmaksa plānota no 15.aprīļa.

Vienreizējo pabalstu bērnu ēdināšanai plānots izmaksāt apmēram 6000 bērniem.

Par atbalstu bērniem, kuri deklarēti citā pašvaldībā, interesēties attiecīgajā pašvaldībā.

Neskaidrību gadījumos lūgums zvanīt uz Tukuma novada Sociālā dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80205333.