Uzņemšana 2020./2021.mācību gadam

Tukuma novada speciālās izglītības iestāde uzņem skolēnus 2020./2021.mācību gadam

Skolēni tiek nodrošināti ar:

 • bezmaksas ēdināšanu,
 • mācību līdzekļiem un
 • internāta pakalpojumiem (“Lamiņu muižā”, Lamiņos).

Skolas ēkas atrodas trīs vietās: gan Tukumā – pašā pilsētas centrā Raudas ielā 6 un Vārtu ielā 3, gan skaistajā “Lamiņu muižā” ar parku Lamiņos, Pūres pagastā, Tukuma novadā, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Skolēniem tiek nodrošinātas dažādas terapijas un speciālās nodarbības pēc vajadzības:

 • Ārstnieciskā vingrošana
 • Barboletas metode
 • Bowen terapija
 • Dabas vides estētikas studija
 • Logopēdija
 • Logoritmika
 • Montesori
 • Psihologa konsultācijas
 • Ritmika
 • Sensorās istabas (maņu, sajūtu)
 • Silto smilšu

Skolā ir plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums – sports, dziedāšana, dejošana, datorzinības, floristika, teātris, aerobika, prāta spēles, rokdarbi, vizuālā māksla, tūrisms, kokapstrāde, vides izglītība, mākslas terapija, plastiskā māksla.

Iestājoties skolā nepieciešami šādi dokumenti:

 • skolas direktoram adresēts iesniegums,
 • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,
 • dzimšanas apliecība un/vai pase,
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
 • potēšanas karte (veidlapa Nr.063/u), ja ir
 • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm)

Vecāku (aizbildņu) iesniegumus var iesniegt skolā pie lietvedes, Raudas ielā 6, Tukumā. Tālr. Informācijai: 63125527; 26309058

Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām. Skolā tiek uzņemti Tukuma novadā dzīvojošie skolēni, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kurā norādīta konkrēta, attiecīgajam skolēnam piemērota ieteicamā speciālās izglītības programma; skolēni tiek uzņemti visa mācību gada laikā, ja skolā ir brīvas vietas attiecīgajā klasē.

Ārpus Tukuma novada dzīvojošie bērni skolā var tikt uzņemti, ja ir brīvas vietas.

Pēc medicīnas darbinieku atzinuma, pedagogu ieteikuma vai vecāku iesnieguma pedagoģiski medicīniskā komisija var ieteikt skolēnam organizēt mācības mājās.