Skolotāju diena Tukumā

02.10.2020 – Piektdienas rīts pirms skolotāju dienas skolā iesākās ļoti rosīgi. Pirmie skolā bija ieradušies bērni. Skolēnu parlamenta pārstāves Līga un Karīna skolotājus sagaidīja ar rudens ziediem un skolēnu gatavotiem apsveikumiem. Skolotājiem bija jāiziet cauri goda vārtiem, kuri bija izveidoti ar skolotājas Gunas palīdzību. Jauki iesāktā diena turpinājās pēcpusdienā, kad stundas bija beigušās un skola pieklususi. Skolotāji tika aicināti zālē, kur visus sagaidīja skolēnu muzikāli-dzejisks sveiciens. Tad mierīgi un bez steigas skolotāji varēja cienāties ar kliņģeri, malkot kafiju, kavēties atmiņās un klausīties Madaras Rutkas dziedātajās dziesmās.

Atpakaļ