Skolotāju diena Lamiņos

02.10.2020 – Skolotāj! Lūdzu, smaidi šodien un neuztraucies par dzīves likstām, par problēmām darbā, par mūsu niķiem un stiķiem. Šodien ir tā diena, kad mēs patiesi un no sirds teicam lielu un tīru “Paldies”!

Šādus vārdus mēs, skolotāji, varējām lasīt jau no agra rīta, dodoties pa skolas kāpnēm uz pirmo stundu. Šo pārsteigumu bija sagatavojuši 7.klases skolēni audzinātājas Ingas Noreikas vadībā. Jā, niķi un stiķi ir daudzu mūsu skolēnu ikdiena, bet izrādās, ka tos var uzveikt un iepriecināt skolotājus ar pārsteiguma koncertu: jaukiem dzejoļiem, skanīgām dziesmām un pat teātra izrādīti.

Atpakaļ