Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Lāčplēša diena

Svētī, Dievs, šo skaisto zemi, tā mums tikai viena ir.
Mums to nav vairs jāiet meklēt un no citām jāatšķir.
Tikai jāsargā un jāmīl, un tai kalpot, tas ir gods.
Svētī, Dievs, šo skaisto zemi, svarīgāko, kas mums dots.
(G.Račs)