Adventes un Ziemassvētku laiks

Rotājums skolā – Raudas ielā 6, 1.stāva foajē.

Rotājuma autore – Guna Misāne

Rotājuma tehniskais atbalsts – Juris Otto, Normunds Spriņģis

Video autori:

Silva Freimane – skolas direktore

Juris Otto – direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Video montāža:

Reinis Rukmanis – datorsistēmu tehniķis