Zinību diena Lamiņos

Kas to būtu domājis, ka šogad 1.septembrī pie Tukuma speciālās izglītības iestādes skolēniem un skolotājiem, kuri mācās un strādā Lamiņos, viesosies baronese – tā pati, kura šo skolu apmeklēja pirms 100 gadiem! To apliecina vēsturiskā fotogrāfija, kas aplūkojama skolas vestibilā. Jā, Lamiņu skolai šogad nozīmīga jubileja, un varam tikai piekrist direktores teiktajiem vārdiem, ka mainās laiki, mainās cilvēki, bet pastāv un pastāvēs skola, kurā strādā tik atbildīgi, zinoši, radoši un aktīvi skolotāji!

Baronesei iepazīties ar visiem skolas skolēniem un skolotājiem palīdzēja divi jautri klauniņi, kuri katru klasi “pārvērta” olimpiskajā komandā. Smiekli mijās ar aplausiem un ovācijām. Pēc paveiktajiem uzdevumiem katrs dalībnieks saņēma simbolisku klauna deguntiņu, balonus un vēlējumu ticēt saviem spēkiem, jo tad var kļūt par uzvarētāju pat olimpiādē. Ziedi un pateicības vārdi apaļajās darba jubilejās tika veltīti pedagogiem: Mudītei Neimanei, Beatai Riekstiņai un Diānai Šidlovskai, bet spēka vārdus, uzsākot darba gaitas šajā skolā, saņēma Inese Daugate un Alīna Staško. Turpinot iedzīvināt tradīcijas, svinīgā pasākuma noslēgumā izskanēja kopīgi dziedātā mūsu skolas himna.

Atpakaļ