Labo darbu nedēļa

04.-10.10.21 Labo darbu nedēļa ir noslēgusies un labo darbu ir sakrājies daudz, jo vienreiz izdarot kaut ko labu, saprotam, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultu prieku – gan pašiem, gan apkārtējiem. Tam piekrita arī 6.b klases skolēni un nolēma labos darbus darīt regulāri – ne tikai Labo darbu nedēļā. Kādus darbiņus tad visi kopā paveicām? Gandrīz visas klases Lamiņu muižā cītīgi strādāja parkā – sakopa apkārtni, grāba lapas un veda tās uz komposta kaudzi. Labais darbiņš pats atrada darītājus – bijusī skolas darbiniece no dārza nākot bija pazaudējusi šķēres un 4.klases skolēni palīdzēja šķēres atrast. Tika darīti arī citi darbiņi – 1./2.klase izveidoja ziedu kompozīciju, lai kasē ir skaisti, 5./6.klase strādāja arī bibliotēkā un savā klasē, 8.klase izveidoja kolāžu, kur katrs skolēns ierakstīja savu paveikto labo darbiņu. Tukuma skolā lielākā daļa klašu sakopa un sakārtoja tuvāko apkārtni – savu klasi, savu skolu. 5.klase uzkopa otrā stāva gaiteni, 8.b klase sakopa puķes uz palodzes skolas kāpņu telpā – aplaistīja, attīrīja vecās lapas un  pārziedējušos ziedus, 6.a klase palīdzēja matemātikas skolotājai izgatavot spēli “Romiešu cipari”, kuru skolotāja varēs izmantot mācību stundās.

Paldies visiem labo darbu darītājiem un iedvesmotājiem! Lai labie darbiņi kļūst par mūsu ikdienu!

Labo darbu nedēļa ir laiks, kad ikviens ir aicināts aktīvi iesaistīties labo darbu veikšanā, lai sniegtu atbalstu ne tikai līdzcilvēkiem, dabai, dzīvniekiem, rastu gandarījumu par paveikto un palīdzētu paši sev kļūt par labākiem cilvēkiem.

Šajā nedēļā ikkatrs var paveikt gan lielus, gan mazus darbus, lai Latvija kļūtu vēl skaistāka, sakoptāka un līdzcietīgāka, izdarīt lielus un mazus darbus, kas ir pašu ierosināti, pašu izplānoti un pašu īstenoti.

Atpakaļ