Karjeras nedēļa

11.-15.10.21 Tukuma novadā tiek organizēta karjeras nedēļa “IKT Tavai karjerai”. Karjeras nedēļas mērķi:

  • Sniegt praktisku informāciju par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozīmi ikdienā un karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās.
  • Veicināt izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm un profesijām, kur nepieciešamas IKT.

Karjeras nedēļas laikā rosinām pētīt profesijas, kurās nepieciešamas IKT prasmes. Meklēt atbildes uz jautājumiem:

  • Kā tehnoloģijas ietekmējušas mūsu dzīvi pēdējo gadu laikā – gan ģimenē, gan skolā, gan uz ielas, gan veikalā, aptiekā, poliklīnikā, vilcienā, koncertā, teātrī …
  • Ko es protu/neprotu paveikt ikdienā, izmantojot IT ?
  • Kādas IT prasmes es varētu iemācīt citiem ?
  • Kā mācību priekšmetu stundās tehnoloģijas palīdz/traucē/ uzlabo ?
  • IKT ietekme uz cilvēku veselību, vidi?
  • Vai es protu droši un mērķtiecīgi lietot sociālos tīklus?

Priecāsimies, ja īstenosiet vēl citas aktivitātes karjeras nedēļā “IKT Tavai karjerai”.