Ziemassvētku koncerts

Lai sildās sirds

Tai baltajā dziesmā,

Ko šovakar zeme debesīm dzied.

Lai sargā sevī to svecīšu liesmu,

Ar kuru var droši caur puteņiem, iet!

Ik gadu Ziemassvētku laiks ir tas brīdis, kad mēs varam kļūt gaišāki un iejūtīgāki pret cilvēkiem, kuri ir mums līdzās. Tie ir brīži, kad tumšajos vakaros vairāk uzmanības mēs veltam sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. Tas ir laiks, kad varam izvirzīt sev jaunus mērķus un modināt cerības. Lai arī laiks ir tumšs un brīžiem šķiet mazliet drūms, uz gaišu prieku ikkatru no mums aicina skolas pašdarbības kolektīvi. Ar mīlestību gatavotie priekšnesumi ļauj sajust dalībnieku sirds siltumu un sniedz to visiem, kas pēc šī siltuma ilgojas. Ir mazliet skumji, ka svētku koncertu nevaram vērot klātienē, bet joprojām tikai  video formātā, bet ticēsim, ka nākamos Ziemassvētkus varēsim  sagaidīt visi kopā.

Sirsnīgs paldies visiem koncerta videoierakstu sagatavotājiem un dalībniekiem!

Priekšnesumus skatieties Videogalerijā!