Mākslas darbu konkurss “Dzejas atspulgi mākslā”

27.05.2022. Ir noslēdzies  Tukuma novada izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Dzejas atspulgi mākslā”. Konkursā piedalījās  vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēni, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņi. Konkursa dalībnieki,  iedvesmojoties no izvēlētā dzejnieka daiļrades, atspoguļo savu redzējumu mākslas darbos. Ar labiem rezultātiem konkursā piedalījās arī mūsu skolas skolēni. Augstāko vērtējumu un atzinību ieguva Kristers Lamberts, Vineta Zvirgzdiņa, Kārlis Indriksons, Markuss Vasiļevskis, Marta Freimane, Agnija Gehtmane un Daniels Bitāns. Pateicību par piedalīšanos saņēma Deivids Fjodorovs, Diāna Vazdiķe, Jānis Čepuks, Andra Mašina, Raivo Zonenbergs un Leo Freimanis. Paldies skolotājām Beatai Riekstiņai, Ingai Noreikai, Ilzei Rasai un Violetai Feodorovai par uzmundrinājumu un atbalstu.