Izlaidums Lamiņos

07.06.2022. Pēdas atstāj katrs nodzīvotais dzīves mirklis. Kādas pēdas atstātas un uz kurieni tās vedīs tālāk pēc skolas beigšanas, par to noteikti aizdomājās mūsu šā gada absolventi.

Svinībām sapostajā skolas zālē pulcējās skolotāji, vecāki, audžuvecāki, radi un draugi, lai kopīgi piedzīvotu vēl vienu skaistu mirkli – izlaidumu. Šogad absolventu godu izpelnījās četri devītās klases, seši arodklases un viens mājapmācības skolēns. Liels nopelns, lai saņemtu apliecības par vispārējās pamatizglītības un profesionālās izglītības iegūšanu, ir audzinātājiem: Harijam Gulbim, Inesei Daugatei, Beatai Riekstiņai, Dinai Liepiņai un Violetai Feodorovai. Paldies viņiem, jo tieši audzinātāji bija tie, kas uzklausīja, uzmundrināja, aizrādīja, atgādināja un visādi citādi palīdzēja šiem bērniem.

Svētku sajūtas un emocijas raisīja gan kopīgi dziedātā skolas himna, gan pašu absolventu teiktie paldies vārdi skolai, skolotājiem un vecākiem, gan direktores Silvas Freimanes sirsnīgie vēlējumi, gan dziesmas, ko dziedāja Aleksandrs un Signija jeb duets “Neprāts”.  Sirsnīgu priekšnesumu absolventiem veltīja arī 8.klases skolniece Amanda Ziediņa, kurai sagatavoties palīdzēja mūzikas skolotāja Inese Bērziņa.  Liels paldies un pateicība tika izteikta Intai Bagdonei, Talsu novada SIA Intas īpašniecei, par nesavtīgo materiālo palīdzību izlaiduma rīkošanā. Šo dāsno cilvēku atrada un uzrunāja pasākuma vadītāja Inese Daugate. Sirsnīgus pateicības vārdus par kopīgo sadarbību, skolai veltīja arī absolventu vecāku pārstāve Ilona Raginska.

Vēl kopīgs foto un tad pēdas vedīs prom, bet skolas parkā augs un zaļos absolventu dāvātā egle. Pie tās varēs atgriezties un atcerēties tos mirkļus, kas pavadīti mūsu skoliņā.

Atpakaļ