Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi

10.11.2022. Līdz Mārtiņiem jāpabeidz visi rudens darbi un jāsāk gatavoties ziemai. Raža ir novākta. Visi rudens darbi ir padarīti. Nu var svinēt Mārtiņdienu! Bet, lai svinētu svētkus, ir jārada svētku noskaņa, jārotā telpas. Šogad svētku rotājumi bija ļoti interesanti –  no dažādiem materiāliem veidoti Mārtiņdienas simboli gaiļi. Krāsaini, priecīgi, ziņkārīgi – tie bija zīmēti, aplicēti,  izkrāsoti, izgatavoti no papīra un pat no sāls masas, rotāti ar dažādiem materiāliem. 4. klasi bija apciemojušas pat zosis. Kā jau rudens ražas svētkos pienākas, netrūka arī augļu un dārzeņu izstādes, Mārtiņdienas gardumu un pašu gatavotu spēļu. Gaidīsim bagātu ražu un jaukus Mārtiņdienas svētkus nākamgad!

Atpakaļ