Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Vecāku sapulce

Cienījamie vecāki! 

Aicinām Jūs uz tikšanos Tukuma novada internātpamatskolā Raudas ielā 6, Tukumā š.g. 9.novembrī plkst. 10:00

Kopīgi pārrunāsim un diskutēsim par:

  • skolas aktualitātēm,
  • skolas un vecāku sadarbības veicināšanu,
  • skolēnu sekmju un uzvedības uzlabošanu.

No plkst. 11:00 līdz 12:00 – individuālas sarunas ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem.

Tālrunis informācijai – kanceleja 63125527; direktores vietnieki 63125547