Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Mācību metodiskā līdzekļa prezentācija

PIETEIKTIES ŠEIT! 

(līdz 19.11.2018.)

2018.gada 21.novembrī plkst. 12:00

Tukuma novada internātpamatskolā, Tukumā, Raudas ielā 6

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka semināra sākuma laiks lektoru noslodzes grafika dēļ ir izmainījies – tas sāksies plkst. 12:00, 2018.gada 21.novembrī, TUKUMA NOVADA INTERNĀTPAMATSKOLĀ, Tukumā, Raudas ielā 6.

Darba plāns

  1. Mācību metodiskā līdzekļa “Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā” prezentācija.
  2. Informācija par iekļaujošo vērtēšanu un mācību pielāgojumiem matemātikā.
  3. Praktiska darbošanās grupās ar mācību materiāliem, kuri paredzēti matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām.

 

Mācību metodiskais līdzeklis “Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā” veidots saskaņā ar “Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem paraugu” un mācību priekšmeta programmu paraugu ”Matemātika 1. – 9. klasei”, iekļaujot integrētu pieeju mācību priekšmeta apguvē, lai izglītojamais savu pieredzi var mērķtiecīgi saistīt ar mācību priekšmeta saturu, apgūt kompetences skolotāja un skolēna savstarpējā sadarbībā un mijiedarbībā.

Mācību metodisko līdzekli izstrādājuši Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra metodiķi un pedagogi (www.r1sips.edu.lv ).