Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Vērtības

Skolas vērtības – mūsdienīgums, profesionalitāte, droša un veselīga vide.

Ar skolas pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem tika noorganizēta sanāksme, kurā diskutējām un vienojāmies par vērtībām, kuras mūsu skolai ir svarīgākās. Lai notiktu attīstība, ir jāsaprot, kurā virzienā vēlamies attīstīties. Skolas vērtību, vīzijas, misijas un mācību gada prioritāšu noteikšana ir virziena noteikšana, kā strādāsim.

Mēs esam mūsdienīga skola ar attīstības izaugsmes potenciālu un profesionāliem darbiniekiem drošā un veselīgā vidē.