Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Darba laiki

Tukuma novada speciālās izglītības iestādes administrācijas un atbalsta personāla darba laiki 2019./2020.mācību gadā

Darbinieks Darba laiks nedēļā (stundas) Dienas
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Direktora vietniece mācību darbā
Gita Aulaciema
(Raudas iela 6, Tukums)
40 8:00 – 16:00 8:00 – 17:00 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 8:00 – 14:00
Direktora vietniece mācību darbā
Ilze Cukanova
(“Lamiņu muiža”, Lamiņi)
20 9:00 – 16:00 13:00 – 17:00 13:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 16:00
Direktora vietniece izglītības jomā pirmsskolā
Marija Kazakova
(Smilšu iela 46, Tukums)
12 9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 15:00 -16:00 13:00 – 15:00 12:00 – 13:00
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Ilze Rasa
(Raudas iela 6, Tukums)
40 8:00 – 14:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 15:00
Direktora vietniece metodiskajos jautājumos
Linda Otto
(Raudas iela 6, Tukums)
40 8:00 – 16:00 8:00 – 17:00 8:00 – 16:00 8:00 – 17:00 8:00 – 14:00
Izglītības metodiķe
Aiva Leitāne
(Raudas iela 6, Tukums)
40 7.30 – 17.30 7.30 – 17.30 7.30 – 17.30 7.30 – 17.30
Bibliotekāre
Nataša Leitarte
(“Lamiņu muiža”, Lamiņi)
20 9:00 -9:55
10:35 -11:35
13:25 – 16:00
8:00 – 9:55
12:35 – 16:00
8:00 – 10:45
12:15 – 16:00
8:00 – 9:55
13:00 – 14:00
Bibliotekāre
Gunta Neilande
(Raudas iela 6, Tukums)
40 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00
Psiholoģe
Zinta Linde
(Raudas iela 6, Tukums, “Lamiņu muiža”, Lamiņi)
30 Pašizglītība 2 stundas
Psihologa dokumentācijas kārtošana 5 stundas
9:00 – 13:00 Pašizglītība 2 stundas
Psihologa dokumentācijas kārtošana 5 stundas
9:00 – 15:00 9.00 – 15.00
Sociālais pedagogs
Agija Rūda
(Raudas iela 6, Tukums)
30 10:00 – 16.00 9:00 – 16:00 9:00 – 15:00 9:00 – 16:00 9:00 – 13.00
Sociālais pedagogs
Daina Švarca
(“Lamiņu muiža”, Lamiņi)
30 10:00 – 16.00 9:00 – 16:00 9:00 – 15:00 9:00 – 16:00 9:00 – 13.00
Speciālais pedagogs
Larisa Pivņicka
(Smilšu iela 46, Tukums)
39 7:30 – 15:00 7:00 – 16:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00
Logopēds
Anda Ozoliņa
(Raudas iela 6, Tukums)
30 8:00 – 8:30
9:10 – 16:40
8:00 – 10:10
10:50 – 16:40
8:00 – 11:00
12:40 – 16:40
8:00 – 8:30
10:00 – 16:30
Logopēds
Sanita Mockus
(“Lamiņu muiža”, Lamiņi)
11 10:45 – 12:15 12:35 – 15:45 8:15 – 8:55
12:35 – 15:45
Logopēds
Inga Anmane
(“Lamiņu muiža”, Lamiņi)
10 9.55:10:35 8:15 – 8:55
9.55:10:35
11:35 – 12:15
15:15 – 15:55
8:15 – 8:55
9:05 – 9:45
10:45 – 11:25
11:35 – 12:15
13:35 – 14:15
Logopēds
Ināra Siņicka
(Raudas iela 6, Smilšu iela 46, Tukums)
39 7:30 – 15:00
Smilšu iela 46
7:30 – 17:00
Smilšu iela 46
7:30 – 17:00
Smilšu iela 46d
7:30 – 17:00
Smilšu iela 46
08:00 – 17:00
Raudas iela 6
Logopēds
Linda Blūma
(Smilšu iela 46, Tukums)
30 8:00 – 12:00
15:00 – 17:00
8:00 – 12:00
15:00 – 17:00
8:00 – 12:00
15:00 – 17:00
8:00 – 12:00
15:00 – 17:00
8:00 – 12:00
15:00 – 17:00
Fizioterapeits
Kristaps Konuševskis
(Raudas iela 6, Smilšu iela 46, Tukums)
20 15:00 – 19:00
Smilšu iela 46
15:00 – 19:00
Raudas iela 6
15:00 – 19:00
Smilšu iela 46
15:00 – 19:00
Raudas iela 6
15:00 – 19:00
Smilšu iela 46
Ārsts–pediatrs
Ruta Apriķe
(“Lamiņu muiža”, Lamiņi)
12 12:00 – 17:00 10:00 – 17:00
Medicīnas māsa
Inita Endzele
(Raudas iela 6, Tukums)
40 10:00 – 18:00 9:00 – 17:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00
Medicīnas māsa
Gunta Jaunbrāle
(“Lamiņu muiža”, Lamiņi)
40 15.00 – 23.00 7:00 – 15.00 15.00 – 23.00 7:00 – 15.00 7:00 – 15.00
Medicīnas māsa
Ramona Embere
(“Lamiņu muiža”, Lamiņi)
40 7:00 – 15.00 15.00 – 23.00 7:00 – 15.00 15.00 – 23.00 15.00 – 23.00
Medicīnas māsa
Tatjana Dūmiņa
(Smilšu iela 46, Tukums)
12 7:00 – 10:00 7:00 – 10:00 11:00 – 13:00 11:00 – 13:00 11:00 – 13:00