Skolotāji

Uzvārds, vārds izglītības posms, mācību priekšmets/i, interešu izglītības jomas
Anmane Aija sākumskola (dabaszinības, latviešu valoda un literatūra, matemātika), pamatskola (sociālās zinības)
Anmane Inga sākumskola (latviešu valoda), logopēdija
Balana Indra sākumskola, pamatskola (matemātika, informātika), arodmācība (lietišķie aprēķini), interešu izglītība (datorpulciņš, galda un prāta spēles)
Balode Sarmīte sākumskola, pamatskola (mūzika, informātika), arodmācība (datormācība), interešu izglītība (datorpulciņš, vokālais pulciņš)
Balode Tamāra interešu izglītība (aerobika, tautas dejas)
Baranova Diāna sākumskola, pamatskola (dabaszinības, sociālās zinības), interešu izglītība (vides izglītība)
Bartkeviča Smaida sākumskola (latviešu valoda, matemātika, sports, sociālās zinības, ārstnieciskā vingrošana)
Bērziņa Inese sākumskola, pamatskola (mūzika, ritmika), interešu izglītība (instrumentālais ansamblis)
Biezbārde Rasma arodmācība (ēdienu gatavošanas tehnoloģija, sanitārija un higiēna, tekstilapstrādes pamati, viesmīlības pamati)
Biezbārdis Ģirts sports, interešu izglītība (sporta pulciņš)
Cukanova Ilze sākumskola, pamatskola (angļu valoda), arodmācība (lietišķā svešvaloda)
Čerpinska Ineta sākumskola, pamatskola (angļu valoda)
Dumbre Egita sākumskola, pamatskola (vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas), interešu izglītība (mākslas terapija, māla un papīra plastika)
Feldmanis Jānis pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), arodmācība (kokapstrāde)
Feodorova Violeta sākumskola, pamatskola (vizuālā māksla, sociālās zinības), interešu izglītība (floristika)
Gulbis Harijs sākumskola, pamatskola (sports, informātika), interešu izglītība (sporta pulciņš)
Indersone Lidija sākumskola (dabaszinības, vizuālā māksla)
Ivuta Iveta sākumskola (dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, vizuālā māksla), pamatskola (mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības)
Jakobsons Andis pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), arodmācība (kokapstrādes tehnoloģijas, darba aizsardzība, materiālmācība, vides aizsardzība, rasējumu lasīšana), interešu izglītība (kokapstrāde)
Jastrebova Velta pamatskola (Latvijas un pasaules vēsture)
Kaminska Elita pamatskola (latviešu valoda un literatūra)
Leitāne Aiva arodmācība (lietišķā svešvaloda)
Leitarte Nataša sākumskola, pamatskola (latviešu valoda un literatūra)
Lerhs Mārtiņš pamatskola (mājturība un tehnoloģijas)
Liepiņa Dina internāta skolotājs
Livčāne Katrīna sākumskola (latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības), pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), arodmācība (materiālmācība, mājsaimniecības pamati)
Līvena Anita pamatskola (latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla), arodmācība (dārzkopības pamati)
Mangale Dace sākumskola, pamatskola (pedagoga palīgs)
Mežniece Andra sākumskola (latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, ārstnieciskā vingrošana), pamatskola (latviešu valoda un literatūra)
Misāne Guna dabas vides estētikas speciālists, interešu izglītība (floristika, teātris)
Mockus Sanita pamatskola (latviešu valoda un literatūra, matemātika), logopēdija
Neimane Mudīte sākumskola, pamatskola (latviešu valoda un literatūra), arodmācība (lietišķā valoda)
Neimanis Ričards arodmācība (darba aizsardzība, kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, rasējumu lasīšana)
Noreika Inga sākumskola, pamatskola (vizuālā māksla, ētika), interešu izglītība (vizuālā māksla, tūrisms)
Norniece Liene sākumskola (latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības, ētika, mūzika, vizuālā māksla),  interešu izglītība (vizuālā māksla)
Ozola Linda sākumskola (mājas apmācība, pedagoga palīgs), Bowen terapijas speciālists
Ozoliņa Anda pamatskola (latviešu valoda un literatūra), logopēdija
Pirvica Ināra sākumskola, pamatskola (mūzika), interešu izglītība (mūzika)
Rasa-Arele Līva sākumskola (sports, pedagoga palīgs), pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), arodmācība (viesu apkalpošanas pamati)
Riekstiņa Beata sākumskola, pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), arodmācība (veselīga uztura pamati, sanitārija un higiēna, ēdienu gatavošana, viesu apkalpošanas pamati, kalkulācijas pamati, darba aizsardzība, ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija, pārtikas produktu zinības)
Staško Liene sākumskola, pamatskola (matemātika)
Svarāne Sandra sākumskola (ritmika, mūzika, drāma), pamatskola (latviešu valoda, matemātika, mūzika), interešu izglītība (drāmas pulciņš)
Šeiniņš Kārlis sākumskola, pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), interešu izglītība (kokapstrādes pulciņš)
Šidlovska Diāna pamatskola (mājturība un tehnoloģijas)
Štrausa Daira sākumskola, pamatskola (dabaszinības, ģeogrāfija), arodmācība (vides aizsardzība)
Upacere Eva pamatskola (mājturība un tehnoloģijas), arodmācība (ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija, darba aizsardzība, ekonomikas pamati, veselīga uztura pamati, sanitārija un higiēna, pārtikas produktu zinības, ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati)
Uvarovs Sergejs sākumskola, pamatskola (sports, ārstnieciskā vingrošana), interešu izglītība (sporta pulciņš)
Ventiņa Laima sākumskola (latviešu valoda, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas)
Zalāne Inguna sākumskola, pamatskola (mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības), arodmācība (profesionālā saskarsme), interešu izglītība (kombinētie rokdarbi)
Zandere Ineta sākumskola (latviešu valoda un literatūra, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības)
Zaperecka Lienīte pamatskola (matemātika), arodmācība (lietišķie aprēķini)