Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Izglītības programmas

Pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu 05.09.2018. Nr.386-V, skolā tiek īstenotas šādas licencētās programmas:

 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), īstenošanas vietu adreses: “Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagsts, Tukuma novads; Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911), īstenošanas vietu adreses: “Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagsts, Tukuma novads; Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads;
 • profesionālās pamatizglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi (kods 22811021, profesionālā kvalifikācija – ātrās ēdināšanas strādnieks), īstenošanas vietu adreses: “Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagsts, Tukuma novads; Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads;
 • profesionālās pamatizglītības programma Kokizstrādājumu izgatavošana (kods 22543041, profesionālā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs), īstenošanas vietu adreses: “Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagsts, Tukuma novads; Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads;
 • profesionālās pamatizglītības programma Mājturība (kods 22814011, profesionālā kvalifikācija – mājkalpotājs), īstenošanas vietas adrese: Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads;
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015411), īstenošanas vietas adrese: Smilšu iela 46, Tukums, Tukuma novads;
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511), īstenošanas vietas adrese: Smilšu iela 46, Tukums, Tukuma novads;
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611), īstenošanas vietas adrese: Smilšu iela 46, Tukums, Tukuma novads;
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 01015711), īstenošanas vietas adrese: Smilšu iela 46, Tukums, Tukuma novads;
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811), īstenošanas vietas adrese: Smilšu iela 46, Tukums, Tukuma novads;
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911), īstenošanas vietas adrese: Smilšu iela 46, Tukums, Tukuma novads.