Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Mērķi:

  1. Sekmēt izglītības iestādes kvalitātes uzlabošanu, inovāciju ieviešanu.
  2. Apgūt jaunas profesionālās prasmes un kompetences, lai izveidotu Moodle mācību platformu.
  3. Pilnveidot pedagogu svešvalodas zināšanas prasmes un IKT prasmes.

Dalībnieku atlasē var Lasīt tālāk…

31.05.2019. –  Tukuma pilsētas Kultūras namā Tukuma novada Izglītības pārvalde rīkoja svinīgu pieņemšanu pie Tukuma novada Domes priekšsēdētāja – Tukuma novada skolēnu un pedagogu apbalvošanas pasākumu.
Svinīgajā pasākumā tika apbalvoti Lasīt tālāk…

22.05.2019 – 26..05.2019 – Varšavā notika Polijas Erasmus+ nacionālās aģentūras rīkotais kontaktseminārs pārstāvjiem no skolām, kuras īsteno speciālās izglītības programmas. Kontaktseminārā piedalījās 27 Eiropas skolu pedagogi no 14 valstīm, Tukuma Lasīt tālāk…