TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLA

SKOLAS  RAKSTUROJUMS

Tukuma internātskola dibināta 1972. gadā.

Skolas juridiskā adrese: Tukums, Raudas iela 6.

Skolā mācās skolēni no Tukuma pilsētas un no apkārtējiem novadiem.

Tukuma internātpamatskola īsteno 5 licencētas izglītības programmas.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem - kods 21015811.   

/ Licence Nr. V-626, izdota 2009. gada 16. novembrī /

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - kods 21015911.                                                      

/ Licence Nr. V-626, izdota 2009. gada 16. novembrī /

Profesionālās pamatizglītības programma "Kokizstrādājumu izgatavošana";  kvalifikācija - galdnieka palīgs.                                        

/ Licence Nr. PG 1513, izdota 2008. gada 22. maijā /

Profesionālās pamatizglītības programma "Mājturība";  

kvalifikācija - mājkalpotājs.                      

/ Licence Nr. PG 1533, izdota 2008. gada 17. jūnijā /

Profesionālās pamatizglītības programma "Ēdināšanas pakalpojumi";  kvalifikācija - konditora palīgs.                                   
/ Licence Nr. P 6419, izdota 2012. gada 19. jūnijā /