TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLA

SKOLAS PIEDĀVĀTĀS NODARBĪBAS


Nodarbības pie logopēda 
Nodarbības ritmikā
Nodarbības ārstnieciskajā fizkultūrā
Psihologa pakalpojumi
Sociālā pedagoga pakalpojumi 
Slidošana
Medicīniskā aprūpe visu diennakti
Ārstnieciskā masāža
Daudzpusīgi ārpusskolas pasākumi
Bibliotēkas pakalpojumi 
Iespējas iesaistīties pulciņos

Iespējas iesaistīties interešu izglītības nodarbības

R. Neimanis



L. Pivņicka



S. Bartkeviča



S. Balode



L. Notte



E. Dumbre



J. Feldmanis



I. Sproģe

Remontdarbi



Angļu valoda



Sports C klasēm



Informātika



Tekstiliju labošana



Kultūras vēsture


Galdniecības darbi



Matemātika


Interešu izglītība 2017. / 2018. g.


Pulciņi:

T.Balode



E.Dumbre





G.Misāne



Ģ.Biezbārdis



S.Balode



S.Balode



A.Vircavniece



A.Geidāne

Aerobika/ Tautiskās dejas



Vizuālā māksla/Keramika un papīra


plastika



Floristika



Sports



Vokālais ansamblis



Datorpulciņš



Teātra māksla



Instrumentālais ansamblis

Fakultatīvās nodarbības

J.Feldmanis 



S.Bartkeviča



G.Misāne



L.Notte



V.Kozlovskis

Kokapstrāde



Sports C klasēs



Rokdarbi



Tekstīliju labošana



Sporta aktivitātes