TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLA

PEDAGOGI

2017./2018. mācību gadā Tukuma internātpamatskolā


Mācās 136 skolēni, strādā 42 pedagogi, 28 tehniskie darbinieki

Skolas direktore:Direktores vietniece mācību darbā:Direktores vietniece audz. darbā:Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā:Skolas saimniece:Skolas padomes priekšsēdētāja:Skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētājs:

Marita RozenbergaOlita JonušaSilvija RubļevskaPēteris ŪzuliņšInta BaltaisvilksInāra ČepuleDeniss Poņavins


Skolas atbalsta personāls

Psihologs:Sociālais pedagogs:Logopēds:Medmāsa:

Irina RosickaAgija RūdaIlga EdelnieceIeva Lūse, Aija Lutere

Klašu audzinātāji 2017./2018. māc. g.

1. klase2.a klase2.b klase3.a klase3.b klase4.a klase4.b klase5.klase6.klase7.klase8.a klase8.b klase9. klase4.c klase5.c klase  Ēdināšanas pakalpojumu kurssGaldnieku palīgu kurss

A. MežnieceI. ZandereA. AnmaneA. KāpostaE. DumbreL. NornieceK. LivčāneI. KundziņaD. Štrausa L. Vanaga  E. UpacereR. LazdāneD. GrantiņaS. BartkevičaA. LīvenaR. BiezbārdeA.Vircavniece