TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLA

VECĀKU APMĀCĪBAS SKOLĀ

Jau sākot no mācību gada sākuma skolā tika organizētas „Vecāku apmācības skolā”.


1. Notika vairākas meistarklases kulinārijā, kuras vadīja Sergejs Poņavins. 


a. Meistarklase mājas cīsiņu gatavošanā.

b. Meistarklase gaļas ruletes gatavošanā.

c. Meistarklase kartupeļu ēdienu gatavošanā.


2.  Notika arī meistarklase tēju maisījumu gatavošanā. To vadīja
skolotāja Rasma Biezbārde, kura stāstīja par zāļu tējām un iepazīstināja vecākus ar to vērtīgajām īpašībām.


3. Meistarklasi Lieldienu dekoru gatavošanā vadīja skolotāja Guna Misāne. Šoreiz vecākiem tik piedāvāta iespēja veidot Lieldienu dekorus. Skolotāja iedvesmoja vecākus, ierādīja dažādu materiālu izmantošanas iespējas un sniedza vērtīgus padomus dekoru gatavošanā. Sākumā, baidoties kļūdīties, bet vēlāk jau drošāk, vecāki ar lielu aizrautību radīja savus mākslas darbus. Skolēnu vecākiem ļoti patika nodarbība. Paldies vecākiem par aktīvu dalību un pozitīvu noskaņojumu! Vecāki šajā mācību gadā aktīvi piedalījās meistarklasēs un atzinīgi tās novērtēja.

SKOLAS PIEDĀVĀTĀS NODARBĪBAS


Nodarbības pie logopēda 
Nodarbības ritmikā
Nodarbības ārstnieciskajā fizkultūrā
Psihologa pakalpojumi
Sociālā pedagoga pakalpojumi 
Slidošana
Medicīniskā aprūpe visu diennakti
Ārstnieciskā masāža
Daudzpusīgi ārpusskolas pasākumi
Bibliotēkas pakalpojumi 
Iespējas iesaistīties pulciņos

Fakultatīvās nodarbības

J.Feldmanis S.BartkevičaG.MisāneL.NotteV.Kozlovskis

KokapstrādeSports C klasēsRokdarbiTekstīliju labošanaSporta aktivitātes

Interešu izglītība 2017. / 2018. g.

Pulciņi:

T.BalodeE.Dumbre

G.MisāneĢ.BiezbārdisS.BalodeS.BalodeA.VircavnieceA.Geidāne

Aerobika/ Tautiskās dejasVizuālā māksla/Keramika un papīra


plastikaFloristikaSportsVokālais ansamblisDatorpulciņšTeātra mākslaInstrumentālais ansamblis