TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLA

Video

“Sadraudzības koncertā” dzied Tukuma internātpamatskolas 2.-4.klašu ansamblis, solists Jānis Čepuks. Vadītāja: Sarmīte Balode

2.-4.klašu ansamblis dzied K.Brokas “Dziedam kopā”

Ar raitu deju soli “Sadraudzības koncertā” visus priecē Tukuma internātpamatskolas 5.-8.klašu deju kolektīvs. Vadītāja: Tamāra Balode

Mūsu skolā ar labiem panākumiem darbojas arī instrumentālais ansamblis “Melodija”, kura sniegums vienmēr iepriecina klausītājus. Vadītāja: Anita Geidāne

„Tukuma internātpamatskola" 

„Latvija – manas mājas”

Dziesma „Leduslāča maršs”

Deja „Līgo manis vainadziņis”