Mērķi:

  1. Sekmēt izglītības iestādes kvalitātes uzlabošanu, inovāciju ieviešanu.
  2. Apgūt jaunas profesionālās prasmes un kompetences, lai izveidotu Moodle mācību platformu.
  3. Pilnveidot pedagogu svešvalodas zināšanas prasmes un IKT prasmes.

Dalībnieku atlasē var Lasīt tālāk…

Profesionālā izglītība