Vizuālās mākslas stunda

15.01.2019 –  vizuālās mākslas un floristikas pulciņu skolēni devās no Lamiņiem uz Kandavu, lai apskatītu Kandavas mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbu izstādi „Reiz mežā dzima eglīte” un E. Garkeviča akvareļu un P. Budēvica koka trauku izstādi Kandavas muzejā. Skolotāju Ingas Noreikas un Violetas Feodorovas vadībā bērni iepazinās, salīdzināja un runāja par dažādām vizuālās mākslas tehnikām. Bērniem tika dots uzdevums izvēlēties sev patīkamāko darbu un pamatot izvēles iemeslu. Skolotājas cer, ka izstāžu apmeklējums dos skolēniem lielāku motivāciju radoši strādāt pie saviem darbiņiem.

Atpakaļ