Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

Miķeļdienas pasākums “Vējdzirnavās”

27.09.2019 – “Lamiņos” notika Miķeļdienas pasākums. Šogad pašu radītās “Vējdzirnavās” dzirnavnieks un Miķelis kopā ar skolotājiem un klašu kolektīviem meklēja un atrada atbildes uz jautājumiem – “Kur sākas maizīte? Kāds bija maizes ceļš līdz galdam agrāk un tagad?” Mīklas, dziesmas, sakāmvārdi, rotaļas, stāsti un demonstrējumi izziņas procesu darīja daudzpusīgu un interesantu. “Galdam kājas bija nolīkušas” no rudens dāvātajām veltēm un pašu ceptajiem ciemkukuļiem. Kopā radītie svētki vējdzirnavās sniedza zināšanas un dzirkstošu, patiesu prieku ikvienam dalībniekam.

Atpakaļ