Seminārs direktoru vietniekiem mācību darbā

27.11.2019 – skolas zālē uz semināru bija sapulcējušies Tukuma, Engures un Jaunpils skolu direktoru vietnieki mācību darbā.

Ar muzikālu sveicienu sapulcējušos dalībniekus sagaidīja skolas interešu izglītības skolēni ar instrumentālā ansambļa un solo dziesmas priekšnesumiem.

Semināra ievaddaļā Tukuma novada speciālās izglītības iestādes direktore Silva Freimane un skolas pedagogi klātesošos iepazīstināja ar metodoloģisko un terapeitisko atbalstu skolā.

Teātra mākslas realizāciju pamatizglītības programmā prezentācijā un video demonstrēja Jaunpils vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Marta Grīnfelde.

Gita Leimane dalījās pieredzē par dizaina un tehnoloģiju jomu pamatizglītības programmā.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste Laila Ingevica direktoru vietniekus informēja par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu un mācību priekšmetu programmu ieviešanas aktualitātēm, metodisko darbu izglītības iestādē, iestādes darba plānošanu.