Attālinātās mācīšanās procesa organizācija

Kārtība par attālinātās mācīšanās procesa organizāciju Tukuma novada speciālās izglītības iestādē
1. Mācību process attālināti notiek no 2020.gada 23.marta.
2. Mācību satura apguvei tiek plānots izmantot darba lapas, kuras reizi nedēļā klašu audzinātāji nodod skolēniem vai viņu vecākiem. Darba lapu izpildes termiņš – viena nedēļā.
3. Mācību satura apguvei papildus plānots izmantot arī šādus interneta resursus: uzdevumi.lv, skolas e- mācību vidi: tnips.rtu.lv
4. Ja kādu iemeslu dēļ skolēns nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, skolēns vai vecāki informē par to klases audzinātāju, par ko e- klases žurnālā tiek izdarīta atzīme ”n”.
5. Klašu audzinātāji u.c. skolas pedagogi turpinās ar skolēniem un viņu vecākiem sazināties, izmantojot arī iepriekšējās saziņas formas: E-klase.lv, WhatsApp ziņas, SMS, telefonsarunas u.c.
6. Katru nedēļu skolēni vai skolēnu vecāki saņems informāciju par nākamajā nedēļā skolēnam veicamajiem mācību uzdevumiem.
Skolotāja loma un atbildība
1. Plāno attālināto mācību procesu, atbilstoši skolas metodiskajiem norādījumiem.
2. Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina skolēniem atgriezenisko saiti par mācību materiālu.
3. Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā.
4. Skolotājs un klases audzinātājs/a paredz laiku, kad skolēns un/vai vecāki var sazināties ar skolotāju.
Skolēna loma un atbildība
1. Godprātīgi pilda mācību uzdevumus atbilstoši norādījumiem. Izpildītos mācību darbus skolai iesniedz norādītajos termiņos un veidos. Ja to nevar izdarīt (piemēram, veselības stāvokļa dēļ, tehnisku problēmu dēļ u.tml.), informē klases audzinātāju un vienojas pardarbu iesniegšanas laiku un veidu.
2. Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, konsultējās par uzdevumiem un uzdod jautājumus dažādos veidos.
Vecāku loma un atbildība
1. Nodrošina mācību materiālu saņemšanu no skolas.
2. Informē klases audzinātāju, ja bērns konkrētā dienā nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā (veselības, tehnisku iemeslu dēļ).
3. Pārliecinās, ka skolēnam un/vai vecākam ir pieeja e-klasei (zina lietotājvārdu un paroli). Paroli iespējams atjaunot, sazinoties ar klases audzinātāju.
4. Atbalsta bērnu attālinātās mācīšanās procesā – palīdz iekārtot darba vietu; palīdz plānot mācību laiku; dienas beigās pārrunā, kā bērnam veicies.

Padalies ar šo ziņu: