Iekšējie noteikumi par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. not. Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu

Iekšējie noteikumi par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu

Padalies ar šo ziņu: