Tālr: 63125527  | E-pasts: internatskola@tukums.lv

ZINĪBU DIENAS svinīgais pasākums Lamiņos

01.09.2020 – Pēc garā brīvlaika mūsu skolā atkal var dzirdēt bērnu balsis. Klāt septembris, mazliet savādāks kā citus gadus, jo ir jāņem vērā valstī noteiktos drošības pasākumus, bet tas nemazina atkalredzēšanās prieku. Svinīgais pasākums, kas bija paredzēts ārā, laika apstākļu dēļ tomēr notika skolas zālē. Kā ierasts 9.klases skolnieki svinīgi ieveda mazos pirmklasnieciņus, tad kopīgi nodziedājām mūsu valsts Latvijas himnu, noklausījāmies skolas direktores uzrunu. bet tad ieradās slinķis Sids no Ledus laikmeta animācijas filmas. Viņš stāstīja, ka pazaudējis savus bērnus, bet tā kā esot atbildīgs, mīlošs un gādīgs, tad gribot kļūt par skolotāju mūsu skolā, tāpēc vēlējās iepazīties  ar katras klases skolēniem un audzinātājiem. Sids lepojās, ka ļoti ātri var norunāt sarežģītu skaitāmpantu un pārbaudīja vai mūsu skolas skolotāji to spēj izdarīt tikpat labi un vēl labāk. Vēl sekoja  kopīga jautrošanās ar sejas mīmikas maiņām, atbilstoši emocionālajam attēlam, ko rādīja Sids, tad tika izdalīti diplomi par labi novērtētajiem darbiem, godināti jaunie skolas pedagogi un mūsu jaunā skolas direktores vietniece mācību darbā Liene Staško. Kopīgi nodziedātā skolas himna ieskandināja jauno 2020./2021. mācību gadu!

Atpakaļ