Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss

18.02.2021 – pirmo reizi attālināti notika Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss. Ļoti neparasti, jo konkursa dalībnieki tika aicināti dzejas un prozas darbu ierunāt video formātā un iesūtīt žūrijas komisijai līdz 2021.gada 12.februārim.

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzes bagāta žūrija, kuras sastāvā bija režisore un pedagoģe Dace Liepeniece, režisors, aktieris un pedagogs Jānis Kaijaks, pasākumu režisore un pasākumu vadītāja Margita Skrazlovska.

Konkursa novada kārtā piedalījās 33 dalībnieki no 12  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolām. Šogad konkursā piedalījās arī mūsu skolas 9. klases skolniece Madara Rasmuse. Ar skolotājas Gunas Misānes iedrošinājumu, palīdzību un atbalstu Madara sagatavoja I.Šteinbergas dzejoli “Sniega pirkšana” un Dz. Rinkules-Zemzares pasaku “Draudzības spēks”. Skolotāja Sarmīte Balode priekšnesumus nofilmēja un nosūtīja žūrijas komisijas vērtējumam.

Paldies Madarai par drosmi piedalīties un skolotājām Gunai un Sarmītei par atbalstu un palīdzību, jo kopīgā darba rezultāts ir tiešām labs. Madara konkursā ir ieguvusi 2. pakāpi. Novēlam skolēniem un skolotājiem nezaudēt dzejas mīlestību arī turpmāk.

Padalies ar šo ziņu: