Lieldienas

Vij perēkli cīrulis no saules stariem,

Un ausmu ķīvīte vij savai ligzdai klāt.

Ir zaķi sākuši pa novakariem

Pa olai nokrāsot un savos grozos krāt.

Pa sīkām saknītēm, pa lauku kailu

Nāk Lieldienas un vēlas kūmās stāt

Tam priekam, kurš sēd šūpolēs kā gailis,

Tam priekam, kurš būs visu gadu klāt.

Tuvojas pavasaris, sniegs nokūst, parādās pirmie asni un zaļa zālīte, atlido gājputni un diena kļūst garāka par nakti. Lieldienas ir pavasara saulgriežu svinības un ļaudis vienmēr ir izrādījuši prieku  par Lieldienu tuvošanos. Arī Tukuma skoliņā visi – lieli un mazi gaida pavasari un gaida Lieldienas. Skolas telpas ar skolotājas Gunas Misānes gādību ir tapušas pavasarīgi saulainas un skaistas.
Nozīmīgs priekšdarbs Lieldienās ir olu krāsošana – to, audzinātāju vadībā paveica visas klases.

Lieldienās visiem novēlam labi izšūpoties, lai skolā varam atgriezties priecīgi un veseli!

Atpakaļ