Lieldienas pirmsskolā

Atnāca Lieldiena

Pār augstiem kalniem.

Pār augstiem kalniem,

Pār zaļiem mežiem,

Krāsainas oliņas mētādama,

Mazos bērniņus šūpodama.

31.03.2021 – Jau pirms Lieldienām dabā var redzēt  pārmaiņas, kas nes vēsti par pavasara iestāšanos un Lieldienu tuvošanos: gaiss kļūst siltāks, sniegs nokūst, saule pakavējas ilgāk pie debesīm un zemē parādās pirmie asni un zāle.

Ar lielu gaidīšanas prieku pirmsskolas bērni gatavojās Lieldienām, čakli veidojot radošus darbiņus no dažādiem materiāliem.

Skanot dziesmām un ejot rotaļās, mūsu skolas paši mazākie ieskandināja Lieldienas. Kopā ar Lieldienu zaķi modināja saulīti, šūpojās, meklēja un ripināja olas. Rotaļas un kopīga darbošanās bērnos radīja neviltotu prieku.

Atpakaļ