Miķeļdienas Lamiņos

27.09.2018 – 3.klases kolektīvs un audzinātājas Mudīte Neimane un Liene Staško aicināja visas skolas kolektīvu uz Miķeļa sagaidīšanu. Interesanta bija izvēlēta tikšanās vieta – pagrabs.
Miķelis atjāja baltā zirgā lūkot, vai visi darbi padarīti un raža pagrabā.
Izrādījās, ka Miķelim bija daudz ko rādīt un stāstīt.

Paldies, skolotājam Andim par Miķelim veidoto zirgu, skolotājai Beatai par padomu kāpostu skābēšanā, skolotājai Inārai par jautrajām dziesmām un rotaļām. Paldies, katras klases kolektīvam un audzinātājiem par ražas kastēm, groziem, izzinošajām degustācijām un jaukajiem priekšnesumiem.

Atpakaļ