DARBA VARA – LIELU DARA

21.04.2021 – Skolas apkārtnes sakopšanas talka Lamiņos bija izpelnījusies vislabākos laika apstākļus šajā nedēļā. Laikam palīdzēja arī Raiņa pazīstamais citāts ‘’Darba vara – lielu dara!”, ko visi varēja ieraudzīt un izlasīt skolas zālājā izliktajā lozungā. Mūsu kopīgais mērķis bija sakopta skolas apkārtne, fiziskas aktivitātes svaigā gaisā, darba prasmju pilnveidošana, prieks un gandarījums par paveikto, par kopā būšanu.

Gan darbus uzsākot, gan pabeidzot, visi sapulcējās skolas pagalmā, kur saņēma spēka un enerģijas devu šokolādes “veidolā”, iepazinās ar katras klases darba uzdevumiem, kā arī uzzināja, ka katrai klasei ir savs brigadieris – skolotājs, kurš piedalīsies darba procesā ar savu spēku, neskoposies ar padomu un uzmundrinošiem vārdiem un novērtēs katra talcinieka darba sparu.

Laikā no plkst. 13.00 līdz 16.00 skolas apkārtni varēja salīdzināt ar darbīgu skudru pūzni: kāds nesa, kāds stūma, kāds vilka un raka. Nezinātājs varētu brīnieties, bet mums visus darba procesus bija saplānojušas skolotājas Inguna Zalāne un Indra Balana. 1./2.klase un 3./4.klase strādāja savos āra sektoros skolas parkā, grābjot lapas un lasot žagarus. 5.klase sakopa rotaļlaukumu un teritoriju ap upeņu krūmiem. Pie komposta kaudzes strādāja un zarus dedzināja 6.klase. 7.klase veda un piepildīja ar smiltīm rotaļlaukuma smilšu kasti. Par autobusu pieturu apkārtnes sakopšanu rūpējās 8./9. klase. Ceļmalas dobe attīrīta no akmeņiem, saknēm un nezālēm pateicoties arodklases skolēniem. “C” klases skolēni aizlīdzināja bedres savā rotaļlaukumiņā. Šis darbs likās vēl aizraujošāks tieši tāpēc, ka viņiem palīdzēja saimnieks Dzintars, kurš ar skolas traktoriņu pieveda darba materiālu – smiltis.

Gandarījums un prieks par kopīgi paveikto šobrīd noteikti ir lielāks par nogurumu, kas vēl dažas dienas būs jūtams muskuļos pēc cītīgās strādāšanas. Paldies skolēniem un visiem skolas darbiniekiem par kopīgo talkas dienu!

Kopā mēs varam! Kopā mēs darām! Kopā mēs Latviju skaistāku radām!

Atpakaļ