Paldies skolotājiem gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem

27.05.2021 – Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, tika plānots īpašs projekts bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām “Roku rokā dziesmu rotā”. Tā ietvaros bija paredzēti svētki kultūrvēsturiskajos novados. Mūsu skolas skolēni un skolotāji gatavoja priekšnesumu, lai uzstātos Liepājas Olimpiskajā centrā. Priekšnesuma gatavošanā aktīvi piedalījās aerobikas pulciņš, tautas deju kolektīvs, vokālie ansambļi, instrumentālais ansamblis, teātra pulciņi. Ļoti žēl, bet  ārkārtas situācijas dēļ visi pasākumi tika pārcelti uz 2021.gadu.  Šajā mācību gadā, pielāgojoties esošajai situācijai. esam strādājuši ievērojot distancēšanās un pulcēšanās ierobežojumus. Mācību gada laikā ir sagatavoti koncerti video formātā Latvijas Republikas dzimšanas dienā, Ziemassvētkos un Ģimenes dienā. Paldies pulciņu skolotājiem par ieguldīto darbu, izdomu, pacietību un izturību visa gada garumā.

Paldies skolotājiem, kuri piedalījās koncertu sagatavošanā gan gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem, gan gatavojot video koncertus:

Vokālā ansambļa vadītāja   Sarmīte Balode

Aerobikas pulciņa vadītāja  Tamāra Balode

Tautas deju kolektīva vadītāja  Līva Rasa-Arele

Instrumentālā ansambļa vadītāja  Inese Bērziņa

Teātra pulciņa “Valodiņa” vadītāja Sandra Svarāne

Teātra pulciņa vadītāja Guna Misāne

Vokālā ansambļa vadītājs Andris Jansons

Folkloras kopas vadītāja Evita Bārziņa

Par gatavošanos un dalību koncertos skolēni un skolotāji saņēma mazas dāvaniņas no VISC ar XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku simboliku.