Pēdējais zvans

Neviena mākoņa.

Pa zilu debesu pļavu tik saule iet

Un zeltu riekšām sēj.

Varbūt, ka izmainīsies šodien dzīve tava,

Tik jānotic, ka Tu to tomēr spēj.

Kad pie zilā padebeša mirdz siltais maija saules stars un spilgti zaļo koku galotnēs vītero putni, un kastaņu sveces skolas pagalmā atplaukst neviltotā smaidā, arī mūsu skolā, šogad mazliet citādā noskaņā, skanēja pēdējais zvans 9.klašu skolēniem.

Šī diena iezīmē jauna dzīves cēliena sākumu. Novēlam visiem skolas absolventiem saredzēt gaišumu šajā izaicinājumu pilnajā laikā, izturību, pacietību un apņēmību! Tāpat vēlam optimismu pieņemot lēmumu – kurp doties tālāk? Lai izdodas pieņemt pārdomātus lēmumus! Vēlam arī neatlaidību, jo dzīve ciena un atbalsta neatlaidīgus cilvēkus. Lai piepildās visi Jūsu sapņi un plāni.  Lai skola Jums ir kā skrejceļš tālākajiem panākumiem un mājas, kur atgriezties!

Paldies visiem 9. klašu audzinātājiem par dzīves krāsām, ko viņi kopīgajā darbā palīdzējuši saskatīt, par atklātību, precizitāti un praktiskumu, par aizrautību un uzdrošināšanos, dzīvesprieku un gudrību, par sapratni un piedošanu!

Atpakaļ