Miķeļdienas pasākums Lamiņos

28.09.2021 Saulainā 28.septembra pēcpusdienā Vides izglītības pulciņa “Zaļie pētnieki” dalībnieki kopā ar skolotāju Diānu Baranovu pulcēja Lamiņu muižas saimi uz kopēju Miķeļdienas pasākumu. Šoreiz pasākums noritēja neikdienišķā gaisotnē. Ievērojot stingrus distancēšanās noteikumus, klases devās uz skolas zāli tikai pēc īpaša uzaicinājuma. Katrai klasei bija jāatbild uz skolotājas uzdotajiem jautājumiem: Kad ir Miķeļdiena? Kā svin šos svētkus? Kādi tradicionāli ēdieni liekami galdā Miķeļdienā? Tāpat bija jāatpazīst ražas izstādē izvietotie dārzeņi un ziedi.

Vides pulciņa dalībnieki bija sagatavojuši arī piecus dažādus uzdevumus:

  1. “Padod dārzeni!”
  2. “Lapkritis”
  3. “Peldošie āboli”
  4. “Uzmini mīkliņu!”’
  5. “Ķirbja turēšana”

Šos uzdevumus vispirms bija jāizlozē, tad katra klase tajos varēja parādīt savu koordinācijas prasmi, ritma izjūtu, roku veiklību un fizisko varēšanu. Pēc pārbaudījumiem skolēni saņēma diplomus par piedalīšanos Miķeļdienas pasākumā un saldu kārumiņu.

C – 5./6. klašu grupā specbalvu ieguva 1./2. klase (sk. Linda Šaripo)

  1. kl. – arodklašu grupā specbalva tika 7.klasei (sk. Kārlis Šeiniņš)

Pasākums noslēdzies, ir iegūtas jaunas zināšanas un pieredze. Vides izglītības pulciņa “Zaļie pētnieki” dalībnieki un skolotāja Diāna Baranova saka lielu paldies direktora vietniecei Lienei Staško, visiem skolotājiem un audzinātājiem, kā arī tehniskajiem darbiniekiem, kuri darīja visu, lai šis pasākums izdotos!

Atpakaļ